Meditatie

Yoga

Zelf-Onderzoek


Onze potentie is enorm, maar we leven maar een fractie van deze potentie. Meestal zijn we afgeleid, leven we in het verleden of de toekomst. We zijn vergeten wie we zijn. Gelukkig is het verlangen om dicht bij onszelf te zijn, om onze waarheid te leven, onverwoestbaar.
Ons lichaam en onze geest bieden de ingangen. Door meditatie, beweging en zelf-onderzoek vinden we de weg naar huis.
Dat is het Grote Werk.